Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 2018-06-27T15:16:07+00:00

Wyrażam zgodę dla IREHA CENTRUM FIZJOTERAPII I FIZJOPROFILAKTYKI – IRENEUSZ HAŁAS,
ul. Relaksowa 17/U1, 20-819 Lublin, na otrzymywanie za pośrednictwem telefonii komórkowej
i poczty elektronicznej (na podany przeze mnie adres e-mail) informacji dotyczących planowanych wizyt i szkoleń.

Zostałem poinformowany(a), że:

 1. Administratorem Danych jest IREHA CENTRUM FIZJOTERAPII I FIZJOPROFILAKTYKI Ireneusz Hałas, ul. Relaksowa 17/U1, 20-819 Lublin.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usługi w zakresie otrzymywania za pośrednictwem telefonii komórkowej i poczty elektronicznej (na podany przeze mnie adres
  e-mail) informacji dotyczących planowanych wizyt oraz organizowanych szkoleń.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 4. Dane osobowe będące w posiadaniu IREHA CENTRUM FIZJOTERAPII I FIZJOPROFILAKTYKI, ul. Relaksowa 17/U1, 20-819 Lublin i mogą być ujawniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody, ale nie dłużej niż przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 6. Przysługuje mi prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi
  w zakresie otrzymywania za pośrednictwem telefonii komórkowej i poczty elektronicznej informacji dotyczących planowanych wizyt oraz organizacji szkoleń.
 • Przetwarzanie danych osobowych nie będzie wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

 

 

Lublin, dnia ………………………………………….……………….

 

……………………………………………………………                              …………………………………………………………………..

(Czytelny podpis wyrażającego zgodę)                                ( czytelny podpis NIE WYRAŻAJĄCEGO zgody)