Szkolenia

Szkolenia 2021-05-21T12:56:36+00:00

Prowadzący: dr Ireneusz Hałas, specjalista fizjoterapii – Międzynarodowy Senior Instruktor Kinesiology Taping by K-Active Taping

 • (17 godz. dydaktycznych)
 • Dla fizjoterapeutów i lekarzy
 • Kurs pod auspicjami K-Active Association Europe

Miejsca:

 • Lublin
  IREHA CENTRUM FIZJOTERAPII I FIZJOPROFILAKTYKI W LUBLINIE
  www.ireha.pl | kursy@ireha.pl | 508 07 11 77

Koszt szkolenia: 1 000 zł.

Uczestnicy otrzymują w cenie szkolenia: ogromny zasób umiejętności i wiadomości, skrypt kursu podstawowego, 2 plastry K-Active Tape Classic, certyfikat uczestnictwa części 1 w języku polskim, Płytę DVD z technikami podstawowymi Kinesiology Taping, przerwy kawowe, lunch.

Prowadzący: dr Ireneusz Hałas, specjalista fizjoterapii – Międzynarodowy Senior Instruktor Kinesiology Taping by K-Active Taping

 • (17 godz. dydaktycznych)
 • Dla fizjoterapeutów i lekarzy, którzy ukończyli szkolenie podstawowe Kinesiotaping lub Kinesiology Taping
 • Kurs pod auspicjami K-Active Association Europe

Miejsca:

 • Lublin
  IREHA CENTRUM FIZJOTERAPII I FIZJOPROFILAKTYKI W LUBLINIE
  www.ireha.pl | kursy@ireha.pl | 508 07 11 77

Koszt szkolenia: 1 000 zł.

Uczestnicy otrzymują w cenie szkolenia: ogromny zasób umiejętności i wiadomości, skrypt kursu zaawansowanego, 2 plastry K-Active Tape Classic, certyfikat uczestnictwa części 2 w języku polskim, przerwy kawowe, lunch.

 • Kurs zakończony egzaminem teoretycznym i praktycznym.
 • Uczestnicy otrzymują po zdaniu egzaminu certyfikat w języku polskim i angielskim

Prowadzący: dr Ireneusz Hałas, specjalista fizjoterapii, Międzynarodowy Senior Instruktor Kinesiology Taping by K-Active Taping

Szkolenie przeznaczone dla fizjoterapeutów i położnych.

 • 1 dzień – 10 godzin dydaktycznych (45 min)

Miejsca:

 • Lublin
  IREHA CENTRUM FIZJOTERAPII I FIZJOPROFILAKTYKI W LUBLINIE
  www.ireha.pl | kursy@ireha.pl | 508 07 11 77

Koszt szkolenia: 700 zł

Uczestnicy otrzymują w cenie szkolenia: ogromny zasób umiejętności i wiadomości, skrypt w języku polskim, zaświadczenie w języku polskim, 1 rolka plastra K-Active Tape Classic, przerwy kawowe, lunch.

Prowadzący: dr Ireneusz Hałas, specjalista fizjoterapii, Międzynarodowy Senior Instruktor Kinesiology Taping by K-Active Taping

Szkolenie przeznaczone dla kosmetyczek.

 • 1 dzień – 10 godzin dydaktycznych (45 min)

Miejsca:

 • Lublin
  IREHA CENTRUM FIZJOTERAPII I FIZJOPROFILAKTYKI W LUBLINIE
  www.ireha.pl | kursy@ireha.pl | 508 07 11 77

Koszt szkolenia: 700 zł

Uczestnicy otrzymują w cenie szkolenia: ogromny zasób umiejętności i wiadomości, skrypt w języku polskim, zaświadczenie w języku polskim, 1 rolka plastra K-Active Tape Classic, przerwy kawowe, lunch.

Prowadzący:

dr Ireneusz Hałas, specjalista fizjoterapii, Międzynarodowy Senior Instruktor Kinesiology Taping by K-Active Taping

dr Małgorzata Fuchs, specjalista fizjoterapii, Nauczyciel Metody Vojty, Terapeuta metody NDT Bobath

 • 3 dni – 30 godzin dydaktycznych (45 min)

Miejsca:

 • Lublin
  IREHA CENTRUM FIZJOTERAPII I FIZJOPROFILAKTYKI W LUBLINIE
  www.ireha.pl | kursy@ireha.pl | 508 07 11 77

Koszt szkolenia: 1600 zł

Uczestnicy otrzymują w cenie szkolenia: ogromny zasób umiejętności i wiadomości, skrypt w języku polskim, certyfikat w języku polskim, 2 rolki plastra (K-Active Tape Gentle oraz K-Active Tape Classic), 1 rolka plastra, przerwy kawowe, przerwy obiadowe

Szkolenie Współczesne metody diagnostyki i leczenia tkanek miękkich składa się z 6 modułów (w sumie 120 godz. dydaktycznych).

Moduły szkoleniowe:

 • MODUŁ I  – Techniki Energii Mięśniowej Cz. 1 (TEM 1), 20 godz. dydaktycznych. Koszt: 1350 zł.
 • MODUŁ II – Techniki Energii Mięśniowej Cz. 2 (TEM 2), 20 godz. dydaktycznych. Koszt: 1350 zł.
 • MODUŁ III – Mięśniowo-Powięziowe Rozluźnianie (MPR), 20 godz. dydaktycznych. Koszt: 1350 zł.
 • MODUŁ IV – Techniki Aktywnego Rozluźniania (TAR), 20 godz. dydaktycznych. Koszt: 1350 zł.
 • MODUŁ V – Dysbalans mięśniowy. Analiza funkcjonalna pacjenta (DYS), 20 godz. dydaktycznych.  Koszt: 1350 zł.
 • MODUŁ VI – Terapia Punktów Spustowych (TPS), 20 godz. dydaktycznych. Koszt: 1350 zł.

Szkolenie jest zakończone egzaminem teoretycznym (test wielokrotnego wyboru) i posiada akredytację Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.

Prowadzący: dr n.k.f. Jarosław Ciechomski, D.O.

Asystent: dr n. o k.f. Ireneusz Hałas, specjalista fizjoterapii

Uczestnicy otrzymują w cenie szkolenia: ogromny zasób umiejętności i wiadomości, nagrania VIDEO ze szkolenia, skrypt w języku polskim, zaświadczenie w języku polskim po każdym module, przerwy kawowe, lunch.

Egzamin końcowy po ukończeniu wszystkich modułów szkolenia – Certyfikat

Miejsca:

 • Lublin
  IREHA CENTRUM FIZJOTERAPII I FIZJOPROFILAKTYKI W LUBLINIE
  www.ireha.pl | kursy@ireha.pl | 508 07 11 77
 • Poznań
  KLINIKA OSTEOPATII I REHABILITACJI W POZNANIU
  www.klinikaosteopatii.com | szkolenia@klinikaosteopatii.com | 600 323 502

 

Warsztaty

 1. Wykorzystanie technik powięziowych w pediatrii, Część I – Dzieci (0-12 miesiąca) – 20 godz. dydaktycznych. Koszt: 1350 zł.
 2. Wykorzystanie technik powięziowych w pediatrii, Część II – Dzieci (0-12 miesiąca) – System trzewny – 20 godz. dydaktycznych. Koszt: 1350 zł.
 3. Wykorzystanie technik powięziowych w pediatrii, Część III – Dzieci starsze – Leczenie przetrwałych odruchów – 20 godz. dydaktycznych. Koszt: 1350 zł.
 4. Kompleksowe podejście do leczenia stawów skroniowo-żuchwowych, czaszki i gardła – 20 godz. dydaktycznych. Koszt: 1350 zł.
 5. Autonomiczny układ nerwowy – diagnostyka i leczenie – 30 godz. dydaktycznych. Koszt: 2100 zł.
 6. Neurolimfatyczne leczenie dysfunkcji narządu ruchu – 30 godz. dydaktycznych. Koszt: 2100 zł.

Prowadzący: dr n.k.f. Jarosław Ciechomski, D.O.


Uczestnicy otrzymują w cenie szkolenia:
ogromny zasób umiejętności i wiadomości, nagrania VIDEO ze szkolenia, skrypt w języku polskim, zaświadczenie w języku polskim po każdym module, przerwy kawowe, lunch.

Miejsca:

 • Lublin
  IREHA CENTRUM FIZJOTERAPII I FIZJOPROFILAKTYKI W LUBLINIE
  www.ireha.pl | kursy@ireha.pl | 508 07 11 77
 • Poznań
  KLINIKA OSTEOPATII I REHABILITACJI W POZNANIU
  www.klinikaosteopatii.com | szkolenia@klinikaosteopatii.com | 600 323 502

Szkolenie Zintegrowana terapia powięziowa rozwija umiejętności w zakresie terapii mięśniowo-powięziowej, terapii tkanek miękkich, masażu tkanek głębokich.

Szkolenie składa się z 2 modułów (w sumie 70 godz. dydaktycznych)

Prowadzący: dr n.k.f. Jarosław Ciechomski, D.O.

Koszt szkolenia: 3000 zł (po 1500 zł za każdy z modułów szkolenia)

Uczestnicy otrzymują w cenie szkolenia: ogromny zasób umiejętności i wiadomości, nagrania VIDEO ze szkolenia, skrypt w języku polskim, zaświadczenie w języku polskim po każdym module, przerwy kawowe, lunch.

Miejsca:

 • Lublin
  IREHA CENTRUM FIZJOTERAPII I FIZJOPROFILAKTYKI W LUBLINIE
  www.ireha.pl | kursy@ireha.pl | 508 07 11 77
 • Poznań
  KLINIKA OSTEOPATII I REHABILITACJI W POZNANIU
  www.klinikaosteopatii.com | szkolenia@klinikaosteopatii.com | 600 323 502

Prowadzący: dr Ireneusz Hałas, specjalista fizjoterapii

 • (10 godz. dydaktycznych)
 • Dla pielęgniarek POZ, środowiskowych i medycyny pracy

Miejsca:

 • Lublin
  IREHA CENTRUM FIZJOTERAPII I FIZJOPROFILAKTYKI W LUBLINIE
  www.ireha.pl | kursy@ireha.pl | 508 07 11 77

Koszt szkolenia: 700 zł.

Uczestnicy otrzymują w cenie szkolenia: ogromny zasób umiejętności i wiadomości, skrypt szkoleniowy, zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu w języku polskim, przerwy kawowe, lunch.

Prowadzący: dr Ireneusz Hałas, specjalista fizjoterapii

 • (10 godz. dydaktycznych)
 • Dla informatyków, pracowników biurowych oraz przedstawicieli handlowych

Miejsca:

 • Lublin
  IREHA CENTRUM FIZJOTERAPII I FIZJOPROFILAKTYKI W LUBLINIE
  www.ireha.pl | kursy@ireha.pl | 508 07 11 77

Koszt szkolenia: 700 zł.

Uczestnicy otrzymują w cenie szkolenia: ogromny zasób umiejętności i wiadomości, skrypt szkoleniowy, zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu w języku polskim, przerwy kawowe, lunch.

Prowadzący: mgr Małgorzata Jura, fizjoterapeuta, terapeuta manualny, trener przygotowania motorycznego oraz założycielka firmy M13

 • (16 godz. dydaktycznych) /I dzień- 9.00-18.00; II dzień- 9.00-15.00/
 • Dla lekarzy, fizjoterapeutów i studentów ww. kierunków

Miejsca:

 • Lublin
  IREHA CENTRUM FIZJOTERAPII I FIZJOPROFILAKTYKI W LUBLINIE
  www.ireha.pl | kursy@ireha.pl | 508 07 11 77

Koszt szkolenia: 1190 zł.

Uczestnicy otrzymują w cenie szkolenia: ogromny zasób umiejętności i wiadomości, skrypt szkoleniowy, zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu w języku polskim, przerwy kawowe, lunch.

CZEGO NAUCZYSZ SIĘ NA SZKOLENIU?
• rozpoznawać wady stóp
• przeprowadzać prawidłowe badanie stopy i postawy ciała
• korzystać z narzędzi diagnostycznych (podoskop, podograf, mata tensometryczna)
• interpretować wyniki badania
• rozpoznawać zależności pomiędzy stopą a kolanem, biodrem i miednicą
• wdrażać działania terapeutyczne w tym rejonie
• dobrać prawidłowo wkładki ortopedyczne
• rozumieć zasady optymalnego doboru obuwia
• prowadzić ćwiczenia odpowiednie do poszczególnych wad stopy
• zaplanować skuteczną terapię

PROGRAM SZKOLENIA:

1.Stopy – co trzeba o nich wiedzieć
– anatomia funkcjonalna
– fizjologiczny rozwój stopy
– zależności pomiędzy stopa a kolanem, biodrem i miednicą
– analiza chodu w aspekcie pracy stopy
2. Badanie stopy na potrzeby terapeutyczne – integracja kluczowych punktów
– karta badania
– badanie manualne stóp
– ocena punktów odniesienia
– normy i interpretacje
3. Narzędzia badawcze wykorzystywane do badania stóp
– podograf
– podoskop
– mata tensometryczna
– inne niespecyficzne możliwości oceny stóp
4. Kompleksowa ocena kończyny dolnej
– pomiary
– testy kliniczne
– interpretacja RTG
– ocena skrótu anatomicznego
5. Zależności dysfunkcji stawu krzyżowo biodrowego i stopy w odniesieniu do statyki
ciała u dzieci
6. Najczęstsze zmiany we wzorcach chodu determinowane dysfunkcjami stóp i kompleksu
obręczy miednicznej
7.Praktyka terapeutyczna
– techniki mobilizacyjne
– elementy terapii powięziowej i tkanek miękkich
– oddziaływanie korekcyjne
– utrwalanie efektów terapeutycznych
8. Rola obuwia w procesie terapeutycznym
– prawidłowy dobór obuwia
– stopa stabilna i niestabilna
– but ortopedyczny
9. Wkładki ortopedyczne
– interpretacja badania
– prawidłowy dobór wkładek ortopedycznych
10. Strategia terapii stopy – pokazowa terapia.

Terminarz:

Lipiec 2021

pon wt. śr czw pt. sob. niedz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Instruktorzy:

 • Dr Ireneusz Hałas, specjalista fizjoterapii, Międzynarodowy K-Active Taping Senior Instructor, Asystent Współczesnych metod diagnostyki i leczenia tkanek miękkich, www.ireha.pl
 • Dr Jarosław Ciechomski, D.O., Instruktor Współczesnych metod diagnostyki i leczenia tkanek miękkich, Instuktor metody Fascial Manipulation, www.klinikaosteopatii.com
 • Dr Małgorzata Fuchs, specjalista fizjoterapii, Nauczyciel Metody Vojty, Terapeuta NDT Bobath.
 • Mgr Małgorzata Jura,  fizjoterapeuta, terapeuta manualny, trener przygotowania motorycznego oraz założycielka firmy M13, www.m13.com.pl

Zapisy:

Przyjęcie zgłoszenia odbywa się po zaksięgowaniu wpłaty
zaliczki w wysokości 40% wartości szkolenia.

Wpłaty na konto:  IREHA IRENEUSZ HAŁAS

MBank, Nr 03 1140 2004 0000 3702 7626 3726

Zapisy wyłącznie za pośrednictwem:
adresu e-mail: kursy@ireha.pl
lub
za pomocą poniższego formularza.

Decyduje kolejność zgłoszeń

Przeczytałem/am i akceptuję Regulamin Szkoleń