Dane rejestrowe

Dane rejestrowe 2020-06-18T15:55:11+00:00

Hałas Ireneusz IREHA Fizjoterapia i Fizjoprofilaktyka

20-819 Lublin, ul. Relaksowa 17 lok. U1

REGON 430802301
NIP 712-119-27-00

Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

Nr 2.06/00040/2016

IREHAMED SPÓŁKA CYWILNA IRENEUSZ HAŁAS, JANUSZ HAŁAS

REGON 383656063
NIP 712-338-88-73

Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

Nr 2.06/00091/2019