Baza wiedzy – metody fizjoterapeutyczne

Baza wiedzy – metody fizjoterapeutyczne 2021-05-02T18:08:50+00:00
Współczesne metody diagnostyki i leczenia tkanek miękkich
Celem terapii jest zdiagnozowanie i zaplanowanie leczenia tkanek miękkich wykorzystując techniki terapeutyczne zawarte w różnych metodach, co pozwala na całościowe podejście do dysfunkcji tkanek miękkich u pacjenta w danym schorzeniu. Stosowane formy terapii to: techniki energizacji mięśni, mięśniowo-powięziowe rozluźnianie, techniki aktywnego rozluźniania, terapia punktów spustowych, zintegrowaną terapię powięziową. Dodatkowo w celu uzupełnienia terapii pacjent uczony jest autoterapii i fizjoprofilaktyki. Jest to bardzo efektywna procedura postępowania w schorzeniach narządu ruchu.
Łańcuchy mięśniowe i stawowe GDS
Metoda GDS jest to precyzyjna analiza mechaniki ciała i jego sposobu funkcjonowania. Mięśnie w naszym ciele wyrażają stan psycho-somatyczny: stany napięciowe, nasze emocje, uczucia i sposobu bycia, które są wyrażane poprzez napięcia w systemie mięśniowym. Skutkiem takiego stanu jest zmiana naszej postawy, oddychania i gestów. Kiedy napięcia lub zachowania w naszym ciele powtarzają się i przedłużają, pojawia się nadmiar napięcia mięśniowego w określonych okolicach ciała.

Celem metody łańcuchów mięśniowych jest zoptymalizowanie możliwości ciała za pomocą lepszego codziennego kierowania napięciami związanymi z zachowaniem i uświadomieniem poprawnych gestów. Jest to bardzo bezpieczny sposób pracy z pacjentem. Możemy stosować ją u wszystkich pacjentów: dzieci, młodzież, dorośli, osoby starsze. Terapia polega na zabiegach kierunkowego masażu dla poszczególnych łańcuchów mięśniowych, wykorzystaniu metod odruchowych, modelowaniu kostno-stawowym, nauczaniu pozycji rozciągających. Duża część terapii poświęcona jest nauce nabywania świadomości ciała i wyuczeniu poprawnego ruchu.

Repozycje mięśniowe wg L. Bertolucciego
Repozycje mięśniowe to technika uwalniania mięśniowo-powięziowego wywodzącą się z Rolfingu. Wyróżnia się szczególną efektywnością w usuwaniu ograniczeń w tkankach miękkich i poprawie jakości ruchu pacjenta w tym samym czasie. Wykorzystywane techniki manualne używane w tej metodzie w charakterystyczny sposób pobudzają mimowolne reakcje układu nerwowego.
Manipulacje powięziowe wg Stecco
Manipulacje powięzi są rodzajem terapii manualnej koncentrującym się na powięzi mięśniowo-szkieletowej, pozwalając na zidentyfikowanie bolesnych i ograniczonych stref powięzi łączących się z określonymi zaburzeniami ruchomości. Dzięki zastosowaniu odpowiedniej manipulacji w danej okolicy gdzie powieź jest zaburzona (zagęszczenie, sklejenie) następuje przywrócenie ruchomości i w konsekwencji zmniejszenie bólu.
Manipulacje nerwów wg Barral Institute
Manipulacja nerwów bada mechaniczny związek pomiędzy połączeniem czaszki, kręgosłupa i elementami nerwowymi i opony rdzenia kręgowego. Metoda ocenia zaburzenia (restrykcje) elementów oponowych i nerwowych, czasami dające objawy z układu mięśniowo-szkieletowego. Manipulacja nerwów uwalnia miejscowe ograniczenia nerwowe i poprawia ruchomość systemu nerwowego co wpływa na lepszą pracę systemu mięśniowo-powięziowego.
Kinesiology Taping (Plastrowanie Dynamiczne)
Metoda wykorzystuje elastyczny plaster K-Active Tape w terapii schorzeń narządu ruchu oraz w korekcji i modelowaniu ciała.Postępowanie terapeutyczne polega na ocenie przesiewowej określonych rejonów ciała oraz doborze odpowiedniej techniki dla danej dysfunkcji. Technika i sposób aplikacji plastra jest dobierany indywidualnie dla pacjenta. Plastrowanie dynamiczne można stosować u wszystkich pacjentów jako szybką pomoc w stanach ostrych lub jako wspomaganie terapii tkanek miękkich. Jest to terapia która pomaga pacjentowi przez 24 godziny.

Funkcjonalny Taping Powięziowy (Functional Fascial Taping wg Rona Alexandra)
Metoda wykorzystująca sztywny plaster do korekcji skóry i powięzi, naklejany bardzo precyzyjnie w trakcie wykonywanego ruchu w kierunku bezbólowym. Aplikacja jest naklejana po uprzedniej symulacji kierunku który powoduje redukcję bólu w danym regionie. Ten sposób postępowania często jest wykorzystywany u osób aktywnych lub uprawiających sport.
 
Techniki membranowe i powięziowe wg P. Schwinda
Sposób terapii oparty na korekcji jam ciała, pomagając pacjentowi w problemach z przepuklinami kręgosłupa lędźwiowego i szyjnego. Terapia oparta jest o regulację napięć w obrębie kręgosłupa i narządów wewnętrznych. Techniki są przeznaczone dla wszystkich pacjentów z bólami mięśniowo-powięziowymi.
Fibroliza tkanek miękkich z wykorzystaniem haczykowania
Metoda służy do uwalniania ograniczeń takich miejsc w systemie powięziowym, gdzie trudno jest uwolnić napięcia za pomocą pracy palpacyjnej (stare zrosty powięziowe, blizny pooperacyjne). Wykorzystuje się do tego specjalne narzędzie w postaci haczyka, co pozwala przywrócić ruchomość tkanek w różnych płaszczyznach. Wskazaniem do stosowania tej metody jest ból pochodzenia urazowego. Haczykowanie znakomicie sprawdza się przy wszelkiego rodzaju kontuzjach sportowych (zapaleniu ścięgien, zapaleniu okołostawowym, neuralgii, bólu lędźwiowym, rwie kulszowej, ograniczeniach ruchomości występujących po zabiegach chirurgicznych).
 
PNF – metoda reedukacji nerwowo-mięśniowej
Podstawowym celem terapii PNF jest praca funkcjonalna z każdym pacjentem, który potrzebuje reedukacji nerwowo-mięśniowej, której pacjent potrzebuje. Jest to spojrzenie całościowe na pacjenta wykorzystując w terapii silne i zdrowe regiony ciała. Celem usprawniania jest przywrócenie prawidłowych wzorców ruchowych, takich jak chodzenie i siadanie, wykorzystując techniki stabilizujące, rozluźniające, przeciwbólowe oraz uczące ruchu i koordynacji. Dzięki całościowemu podejściu do pacjenta, uzyskujemy dobrą motywację do pracy z fizjoterapeutą, co wpływa na lepsze efekty terapeutyczne.
 
NDT Bobath – koncepcja neurorozwojowa wg Bobath
Koncepcja Bobath jest to badanie i terapia pacjentów z uszkodzeniem centralnego układu nerwowego (m.in. po udarach, urazach mózgowo-czaszkowych). Jest to praca z pacjentami z zaburzeniami napięcia, ruchu i aktywności z powodu uszkodzenia centralnego układu nerwowego. Celem leczenia jest optymalizacja wszystkich funkcji przez poprawę kontroli postawy i torowanie selektywnego ruchu. Podczas pracy z pacjentem zwracamy uwagę na stymulację lub wyciszanie normalne mechanizmy postawy i kontroli (są wymagane) oraz warunek dowolnej i funkcjonalnej aktywności.