KURS MOBILIZACJE TKANEK MIĘKKICH I PLASTROWANIE DYNAMICZNE W PEDIATRII

3 dni – 30 godzin dydaktycznych (45 min)

Miejsca - LUBLIN, WARSZAWA, GDAŃSK, OPOLE

Koszt – 1500 zł

Cena szkolenia zawiera: udział w kursie, skrypt w języku polskim, certyfikat w języku polskim,

2 rolki plastra K-Active Tape Classic i Gentle, przerwy kawowe, przerwy obiadowe

Prowadzący: Dr Ireneusz Hałas, specjalista fizjoterapii, Kinesiology Taping Senior Instructor

 

PROGRAM ZAJĘĆ

MOBILIZACJE TKANEK MIĘKKICH I PLASTROWANIE DYNAMICZNE W PEDIATRII

30 godzin dydaktycznych

 

1 dzień – 9.00-18.00

9.00 - 9.10

Powitanie, przedstawienie programu

9.10 - 10.30

Wykład – Wprowadzenie do mobilizacji tkanek miękkich

  • Anatomia i fizjologia skóry, powięzi i mięśni
  • Restrykcje mięśniowo-powięziowe
  • Blizny pooperacyjne – zagadnienia teoretyczne i praktyczne
  • Teoretyczne aspekty terapii tkanek miękkich
  • Techniki mięśniowo-powięziowe w terapii tkanek miękkich
10.30 - 10.45

Przerwa kawowa

10.45-12.00

Wykład – Kinesiology Taping – plastrowanie dynamiczne w pediatrii

  • Metodyka wykonywania technik plastrowania dynamicznego /techniki mięśniowe, więzadłowe, korekcyjne, funkcjonalne
  • Aplikacje kliniczne w pediatrii /uszkodzenie splotu ramiennego, przeprosty stawów kolanowych, przyparcia boczne rzepki, funkcjonalne wspomaganie hipotonii/
12.00-13.00

Prezentacja pracy z dzieckiem z dysfunkcjami mięśniowo-powięziowymi (restrykcje powięziowe, hipomobilność, blizny)

13.00 - 13.45 

Przerwa obiadowa

13.45 - 15.45

Dyskusja i zebranie informacji na temat problemów funkcjonalnych
u dzieci z zaburzeniami strukturalnymi /blizny i zrosty pooperacyjne, napięcia rozcięgna podeszwowego, sztywne kifozy, restrykcje w obrębie klatki piersiowej/. 

Prezentacja technik mięśniowo-powięziowych /rozluźnianie skóry, powięzi powierzchownej i głębokiej, techniki aktywnego rozluźniania oraz plastrowania dynamicznego– techniki mięśniowe, więzadłowe, korekcyjne oraz funkcjonalne na uczestnikach – zajęcia praktyczne

15.45 - 16.00

Przerwa kawowa

16.00-17.45

Dolny kwadrant ciała - Prezentacja i ćwiczenie technik mięśniowo-powięziowych (rozluźnianie powięzi mięśni miednicy i kończyny dolnej – m. pośladkowy średni, mm. kulszowo-goleniowe, m. czworogłowy uda, m. trójgłowy łydki) oraz plastrowania dynamicznego (techniki funkcjonalne)

17.45 - 18.00

Podsumowanie i zakończenie 1 dnia szkolenia

 

 

2 dzień - 8.30-18.00

8.30 - 8.45

Rozpoczęcie, omówienie reakcji pozabiegowych, pytania.

8.45 - 10.30

Dolny kwadrant ciała - Prezentacja i ćwiczenie technik mięśniowo-powięziowych (rozluźnianie przepony, mm. biodrowo-lędźwiowych, prostownika grzbietu) oraz plastrowania dynamicznego (techniki mięśniowe na m. biodrowo-lędźwiowy, techniki mięśniowe i korekcyjne na prostownik grzbietu, techniki korekcyjne na staw kolanowy i skokowy)

10.30 - 10.45

Przerwa kawowa

10.45 - 11.45 

Prezentacja pracy z dzieckiem z dysfunkcjami mięśniowo-powięziowymi (obniżone napięcie mięśniowe)

11.45 - 13.30

Górny kwadrant ciała - Prezentacja i ćwiczenie technik mięśniowo-powięziowych (mięśniowo-powięziowe rozluźnianie kończyny górnej) oraz plastrowania dynamicznego (techniki korekcyjne na splot ramienny, techniki funkcjonalne na rękę)

13.30-14.15

Przerwa obiadowa

14.15 - 16.00

Górny kwadrant ciała - Prezentacja i ćwiczenie technik mięśniowo-powięziowych (mięśniowo-powięziowe rozluźnianie łopatki) oraz plastrowania dynamicznego (technika funkcjonalna na odwiedzenie łopatek)

16.00-16.15

Przerwa kawowa

16.15-17.15

Praca indywidualna z dzieckiem z restrykcjami mięśniowo-powięziowymi w ujęciu funkcjonalnym (1 dziecko na parę)

17.15 - 17.45

Dolny kwadrant ciała - Prezentacja i ćwiczenie technik aktywnego rozluźniania (m. biodrowo-lędźwiowy, mm. przedniej i tylnej części uda) oraz plastrowania dynamicznego (techniki korekcyjne na koślawość stawu stępu)

17.45 - 18.00

Podsumowanie i zakończenie 2 dnia szkolenia

 

3 dzień - 8.30-16.30

8.30 - 8.45

Rozpoczęcie, omówienie reakcji pozabiegowych, pytania.

8.45 - 10.30

Górny kwadrant ciała - Prezentacja i ćwiczenie technik aktywnego rozluźniania (m. czworoboczny, mm. piersiowe, m. najszerszy grzbietu i m. obły większy) oraz plastrowania dynamicznego (aplikacje na m. czworoboczny cz. zstępująca oraz górny odcinek kręgosłupa szyjnego, technika mięśniowa na m. najszerszy grzbietu, technika korekcyjna na klatkę piersiową lejkowatą i kurzą)

10.30 - 10.45

Przerwa kawowa

10.45 - 12.00 

Prezentacja pracy z dzieckiem z dysfunkcjami mięśniowo-powięziowymi (uszkodzenie splotu ramiennego)

12.00 - 12.15

Omówienie pracy z dziećmi

12.15 - 13.30

Górny kwadrant ciała - Prezentacja i ćwiczenie technik mięśniowo-powięziowych (rozluźnianie czepca ścięgnistego oraz mięśni podpotylicznych, m. MOS, mm. pochyłe) oraz plastrowania dynamicznego (techniki mięśniowe na mm. piersiowe oraz przeponę, techniki korekcyjne na przepukliny kresy białej oraz pępkową)

13.30 - 14.00

Przerwa obiadowa

14.00 – 15.00

Praca indywidualna z dzieckiem z restrykcjami mięśniowo-powięziowymi w ujęciu funkcjonalnym (1 dziecko na parę)

15.00 - 15.15

Omówienie pracy z dziećmi

15.15-16.15

Powtórzenie technik i zasad stosowania wybranych elementów terapii tkanek miękkich i plastrowania dynamicznego - korekcja błędów

16.15 - 16.30

Podsumowanie. Dyskusja. Rozdanie certyfikatów.
                      Zakończenie kursu.